Ще излязат ли финансовите пазари от заешката дупка?

Корелацията между сигурните и рисковите активи на моменти вече става положителна